اخبار و تازه ها

Girl
Pagekit logo

برنامه 1

محل قرار گیری توضیحات1

Warp logo

برنامه 2

محل قرار گیری توضیحات2

Uikit logo

برنامه 3

محل قرار گیری توضیحات3

مراکز خدمات تخصصی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان

مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی

آدرس:بلوار کاشانی- کوچه جهاد دانشگاهی
تلفن تماس:09189116355

مرکز خدمات تخصصی افکار سنجی

آدرس:میدان مدرس - بلوار شاه حسینی - معاونت پژوهشی
تلفن تماس:34248595-081

مرکز خدمات تخصصی بند ناف رویان

آدرس:آرامگاه بوعلی سینا-ابتدای خیابان بوعلی
تلفن تماس:32520264-081

مراکز خدمات تخصصی طبی(طبکار-آزمایشگاه)

تلفن تماس طبکار:34228619-081
تلفن تماس آزمایشگاه:32520262-081

تماس با ما

همدان،فلکه پاسداران،بلوار شاه حسینی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد همدان

تلفن تماس:34223277-081

 طراحی شده در مرکز انفورماتیک جهاد دانشگاهی واحد استان همدان

Copyright © 2015-2016